top of page

Latvijas Tekstila
pakalpojumu asociācija

VIENOTI KVALITĀTĒ TEKSTILA PAKALPOJUMU NĀKOTNEI!

Par mums

Latvijas Tekstila pakalpojumu asociācija (LTPA) ir izveidota kā mērķtiecīgas sadarbības platforma, kas, strādājot ciešā saiknē nozares dalībniekiem, vērsta uz Latvijas tekstila pakalpojumu tirgus attīstību. Asociācijas biedriem ir saistošs LTPA Ētikas kodekss, kurā tie ir brīvprātīgi uzņēmušies tekstila pakalpojumu nozares izaugsmei svarīgus  pienākumus. 


Tekstila pakalpojumu nozare ir nozīmīga Latvijas tautsaimniecībai. Apvienojot vadošos un progresīvākos dažāda lieluma  nozares uzņēmumus un vienojoties par tekstila pakalpojumu standartu izveidi un ievērošanu, mēs - dažāda lieluma vadošie un inovatīvie uzņēmumi - veicinām ilgtspējīgu un ekonomiski efektīvu nozares attīstību, balstoties uz aprites ekonomikas principiem.


Aicinām Latvijas tekstila pakalpojumu tirgus dalībniekus un resursu piegādātājus pievienoties LTPA. Tā ir iespēja vienoties par kopīgiem mērķiem un veidot nozari tādu, kādai tai ir jābūt.

ASOCIĀCIJAS MĒRĶI

Vienot vadošos un progresīvākos dažāda lieluma tekstila pakalpojumu un resursu piegādātāju uzņēmumus nozares izaugsmi veicinošām rīcībām.


Pārstāvēt Latvijas tekstila pakalpojumu nozares intereses Latvijā un starptautiski.


Ar pragmatisku pieeju atrisināt tekstila pakalpojumu nozares uzņēmumu kopīgās problēmas.


Izmantot tās nozares attīstības iespējas, kuras ir efektīvāk realizējamas ar asociācijas priekšrocībām.


Veikt darbu nozares standartu izstrādē un ieviešanā.


Veidot labvēlīgus apstākļus godprātīgu tekstila pakalpojumu uzņēmumu darbībai un attīstībai, kā arī pamatu godīgai konkurencei tirgū.


Celt Latvijas tekstila pakalpojumu nozares prestižu klientu, nodarbināto un citu nozīmīgo ieinteresēto pušu lokā.

bottom of page